ข้อตกลงในการเปิดบัญชี

โปรดดาวน์โหลดและอ่านรายการเอกสารต่อไปนี้อย่างระมัดระวังและมั่นใจว่าคุณเข้าใจความหมายในแต่ละข้อ

Client Agreementดาวน์โหลด
Complaints Management Policyดาวน์โหลด
NASDAQ Global Subscriber Agreementดาวน์โหลด
Market Display Services - Exhibit B (NYSE Agreement)ดาวน์โหลด
Agreement for Market Data Display Servicesดาวน์โหลด
Terms of Business - Advantage MT4 Accountดาวน์โหลด
Terms of Business - Advantage Plus MT4 Accountดาวน์โหลด
Terms of Business - Advantage Plus MT5 Accountดาวน์โหลด
Terms of Business - Advantage MT5 Accountดาวน์โหลด
Terms of Business - FXTM Invest/Strategy Managerดาวน์โหลด
Terms of Business - FXTM Invest/Investorดาวน์โหลด
Information on Anti- Money Launderingดาวน์โหลด

โปรดทราบ:
โปรดทราบว่าถ้าหากและเมื่อคุณเลือกที่จะยุติความสัมพันธ์ในการทำงานของคุณกับ ForexTime (FXTM) เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นเวลาอีกห้าปี

Scroll Top
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)