FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Giới thiệu về Đầu tư FXTM

Đầu tư FXTM là chương trình giao dịch sao chép mới. Chương trình được phát triển bởi Phòng Nghiên cứu và Phát triển của FXTM. Đầu tư FXTM đem đến cơ hội:

- Cho các nhà đầu tư giao dịch theo các chiến lược phù hợp và nhận khẩu tỷ lệ lợi nhuận.  
- Cho các Nhà quản lý Chiến lược để nhận thêm doanh thu bằng cách tạo ra lợi nhuận cho các Nhà đầu tư của họ và nhận một tỷ lệ lợi nhuận (%).  

Nhà đầu tư có thể giao dịch theo chiến lược của nhà giao dịch phù hợp (Nhà quản lý Chiến lược) và thu lợi nhuận từ sự phát triển chung của Nhà quản lý Chiến lược. Bạn có thể trở thành nhà đầu tư ngay cả khi bạn không có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về forex, hoặc có ít thời gian như vẫn muốn giao dịch trên thị trường tài chính.

Nhà quản lý Chiến lược chia sẻ các giao dịch của họ và có thể nhận lên đến 30% tỷ lệ lợi nhuận khi họ tạo ra lợi nhuận cho các Nhà đầu tư của mình.  

Nhà quản lý Chiến lược có tài khoản Advantage Plus: 1000 USD/EUR/GBP

Nhà quản lý Chiến lược có tài khoản Advantage MT4: 1000 USD/EUR/GBP

Nhà đầu tư: 100 USD/EUR/GBP

Trang này có thông tin chuyên sâu về tất cả các Nhà quản lý Chiến lược, thống kê và xếp hạng của họ dựa trên doanh thu tổng.

Xếp hạng của Nhà quản lý Chiến lược được tính theo doanh thu tổng của họ, trừ đi Tỷ lệ Lợi nhuận, đồng thời sẽ cân nhắc những vấn đề sau:

- Mức độ rủi ro.
- Tỷ lệ giảm sút.
- Số ngày mở.
- Doanh thu hàng tháng.

Bảng này được cập nhật mỗi giờ. Bạn có thể chọn Nhà quản lý Chiến lược từ bảng này và xem hiệu quả hoạt động của họ. Thông tin này sẽ được cập nhật một lần một ngày.  

Advantage Plus và Advantage MT4. Bạn có thể xem thông tin đầy đủ và thống kê tại đây.

Không có giới hạn về mức lợi nhuận tiềm năng mà bạn có thể nhận với Đầu tư FXTM. Tuy nhiên, lúc nào cũng có yếu tố rủi ro trong giao dịch và lợi nhuận không được đảm bảo.

Không. Không có phụ phí nào cả.

Tỷ lệ lợi nhuận (từ 0% đến 30%) được tặng cho Nhà quản lý Chiến lược vì hiệu quả hoạt động tốt của họ.

Bạn có thể xem thêm thông tin trên trang Định nghĩa.

Đó là bản tóm tắt ngắn gọn do Nhà quản lý Chiến lược viết để Nhà đầu tư có thể hiểu nhiều hơn về phong cách giao dịch và mục tiêu giao dịch của họ. Nếu một Nhà quản lý Chiến lược đã cung cấp mô tả chiến lược, nó sẽ xuất hiện trên trang Tổng quan về Tài khoản Chiến lược.

Có nhiều bài đăng do Nhà quản lý Chiến lược viết để các nhà đầu tư của họ có được cái nhìn tổng quan về chiến lược giao dịch và/hoặc lịch trình giao dịch của họ. Tin tức này tạo ra sự minh bạch cho Nhà đầu tư và giúp họ có được thông tin chuyên sâu về phong cách cũng như tiến độ của Nhà quản lý Chiến lược. Các bài đăng sẽ xuất hiện trên trang của Nhà quản lý Chiến lược trong tab “Tin tức”.

Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).