Video Đào tạo về Forex

01. Tại sao bạn nên giao dịch Forex?

Tại FXTM, chúng tôi làm mọi thứ có thể để giúp bạn và tất cả những ai giao dịch với chúng tôi có thể tiếp cận các tài nguyên đào tạo tuyệt vời về giao dịch Forex!

Hãy bắt đầu trong lĩnh vực Forex việc theo dõi loạt video đào tạo của FXTM. Tham gia cùng với chuyên gia thị trường John Jergeson khi ông đưa bạn từ các khái niệm cơ bản về giao dịch trên suốt chặng đường tới các chiến thuật nâng cao hơn về phân tích kỹ thuật và kiểm soát rủi ro. Tìm hiểu về tác động có thể của tâm lý đối với các giao dịch của bạn và cách sử dụng các chỉ báo để tối đa hóa kết quả giao dịch.

02. Những điều cơ bản về forex:  Ký quỹ & Đòn bẩy
03. Những điều cơ bản về forex: PIP, LÔ & Lệnh
04. Phân tích Kỹ thuật Là gì?
05. Phân tích Cơ bản Là gì?
06. Cặp tiền tệ chính và cặp tiền tệ phụ: Những điều cần lưu ý
07. Giao dịch hàng hóa: Dầu & Vàng
08. Giới thiệu bạn với phân tích biểu đồ
09. Các chiến lược giao dịch và cách sử dụng chúng
10. Tâm lý giao dịch
11. Risk Control: Position Sizing
12. Risk Control: Correlation
13. Risk Control: Support & Resistance
14. Support & Resistance
15. Candlestick Analysis
16. Using Technical & Fundamental Analysis
17. Forex Indicators: Fibonacci
18. Forex Indicators: Bollinger Bands
19. Forex Indicators: MACD
20. Reversal Patterns
21. Momentum
22. RSI Oscillator
23. Stochastics Oscillator
24. Divergences
25. Trend is your Friend
26. Moving Averages
27. Parabolic Sar
28. Average Directional Movement Index
29. The Alligator
30. Traders' Psychology: Cognitive Biases
31. Fundamental Analysis: Economy, Politics & Geography
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).