Cách Tham gia FXTM Invest FXTM Invest

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Cách Tham gia FXTM Invest

Vậy, bạn đã sẵn sàng để tham gia FXTM Invest nhưng không biết làm cách nào? Chỉ cần làm theo các bước bên dưới và bạn sẽ đầu tư một cách nhanh chóng:

  1. Bạn sẽ cần tài khoản được xác minh với FXTM để bắt đầu. Điều này bao gồm việc tải lên giấy tờ (Giấy tờ chứng minh Danh tính và Giấy tờ chứng minh Địa chỉ) và chúng được phê duyệt. Giấy tờ chứng minh Địa chỉ có thể là hóa đơn tiện ích bất kỳ được cấp dưới 6 tháng (như hóa đơn nước, gas, điện, Internet hoặc điện thoại), hoặc giấy chứng nhận Cư trú gần đây. Việc này giúp chúng tôi giữ thông tin và thanh toán của bạn an toàn.
  2. Sau đó, bạn có thể chọn Nhà quản lý Chiến lược phù hợp từ Trang Xếp hạng.
  3. Sau khi bạn đã chọn Nhà quản lý Chiến lược, bạn có thể đầu tư vào họ. Bạn có thể chọn từ Trang Xếp hạng bằng cách nhấp vào Đầu tư. Hoặc, bạn có thể tạo Tài khoản Đầu tư trong MyFXTM. Bạn sẽ cần khoản nạp tối thiểu là 100 Euro, đô la Mỹ hoặc đồng Bảng Anh để kích hoạt tài khoản của mình.
  4. Sau khi bạn đã sẵn sàng nạp tiền hoặc rút tiền, có hai cách để thực hiện việc đó. Thông qua chuyển khoản bên ngoài, như Chuyển khoản Ngân hàng, Thẻ tín dụng hoặc Ví điện tử. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện chuyển khoản nội bộ từ các tài khoản giao dịch hoặc ví hiện có.

Hãy nhớ rằng, Nhà đầu tư có thể nạp tiền hoặc rút tiền của họ bất cứ lúc nào!

Viếng thăm chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm:

Nhà đầu tư:https://www.forextimeviet.com/investments/fxtm-invest/copy-trading

Nhà quản lý Chiến lược:https://www.forextimeviet.com/investments/fxtm-invest/become-a-strategy-manager

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).