Cách Tuân thủ Nguyên tắc trong Giao dịch Technical Analysis

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Cách Tuân thủ Nguyên tắc trong Giao dịch Ngoại hối

Nguyên tắc là một phần không thể thiếu trong bất kỳ chiến lược giao dịch ngoại hối nào. Nếu không có nguyên tắc, một hệ thống giao dịch vững chắc và các quy tắc Quản trị Rủi ro thích hợp sẽ mất hết giá trị. Tin tốt là những nhà giao dịch rèn luyện được ý chí của bản thân thì có thể làm chủ nguyên tắc. 

Điều này liên quan đến việc nghiên cứu kỹ thị trường ngoại hối, đặc biệt là thị trường mà bạn đang giao dịch, và kiểm soát khả năng tự chủ của mình. Để làm chủ được nguyên tắc, bạn phải rèn luyện tính kiên nhẫn và khả năng kiểm soát những rung động về cảm xúc thông thường như sự tham lam và sợ hãi. Nói một cách khoa học hơn thì những nguyên tắc thích hợp có liên quan đến việc chuẩn bị và bám sát vào một kế hoạch giao dịch. Hãy thiết lập một kế hoạch giao dịch cho mình và hiểu được những tín hiệu khiến bạn tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch. Hãy đảm bảo rằng bạn áp dụng các quy tắc quản trị rủi ro thích hợp bằng cách bám sát các lệnh cắt lỗ và chốt lời của mình. 

Nếu bạn tuân thủ các quy tắc mà không “cầm đèn chạy trước ô tô”, bạn sẽ thấy rằng nguyên tắc là điều kiện tiên quyết để thành công.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).