Các Quy tắc Quản lý Rủi ro trong khi Giao dịch Trading Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Các Quy tắc Quản lý Rủi ro trong khi Giao dịch

Trước khi xác định rõ các quy tắc quản lý rủi ro cơ bản trong khi giao dịch, chúng ta nên xác định rủi ro là gì trong bối cảnh của các thị trường tài chính.  Rủi ro là khả năng của một kết quả xấu, bao gồm:

  • Mất tiền
  • Thể hiện yếu kém, hoặc việc không thể đạt được mục tiêu đầu tư và/hoặc giao dịch của bạn.

Vì vậy, quản lý rủi ro bao gồm các biện pháp kiểm soát, hoặc quy tắc được áp dụng nhằm giảm thiểu các rủi ro nêu trên. Có 3 quy tắc chính tạo thành việc Quản lý Rủi ro Quy tắc thứ nhất là sử dụng Lệnh Cắt lỗ. Khi tham gia thị trường, một nhà giao dịch phải biết trước các rủi ro tiềm ẩn là gì. Các nhà giao dịch nên biết khi nào phải thoát khỏi thị trường thua lỗ, mà điều này có nghĩa là họ sẽ biết trước họ sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu vốn.

Quy tắc thứ hai là Xác định quy mô Vị thế, hoặc lệnh của bạn sẽ lớn đến mức nào. Nó sẽ là 1 lô hay 0,01 lô? Một thông số quan trọng đối với việc xác định quy mô vị thế là tìm ra rủi ro cho mỗi giao dịch của bạn sẽ là bao nhiêu, 1%, 2% hay cao hơn? Sau khi đã làm việc đó, bạn có thể xác định rõ số pip mạo hiểm (tức là chênh lệch bằng pip giữa giá mua vào và Mức Cắt lỗ). Bây giờ, bạn có thể tính toán quy mô vị thế của mình như vậy:

Vố giao dịch = 10.000

Rủi ro trên mỗi giao dịch = 2% (trong trường hợp này là 200)

Số pip mạo hiểm = 30 pip, hay 0.0030 pip.

Quy mô Vị thế = Rủi ro trên mỗi Giao dịch/Số pip mạo hiểm = 200/0.0030 = 66667

Quy tắc thứ ba của việc Quản lý Rủi ro là tuân theo một tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận. Điều này có nghĩa là mọi lợi nhuận tiềm năng có liên quan trực tiếp tới mức mà bạn sẵn sàng mạo hiểm. Nếu bạn tuân theo tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận là 1:1 thì Mức Cắt lỗ là 30 pip ngụ ý mức lợi nhuận 90 pip. Tương tự, khi bạn tuân theo tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận là 1:2 thì mức rủi ro 30 pip ngụ ý mức lợi nhuận 60 pip.

Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuỗi video Cơ bản về Giao dịch – chúng ta sẽ đi sâu về Phân tích Kỹ thuật cơ bản trong chuỗi video tiếp theo, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng!

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).