Giới hạn mua và Giới hạn bán là gì? Trading Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Giới hạn mua và Giới hạn bán trong Giao dịch là gì?

Khi giao dịch trên thị trường, mọi người đặt lệnh chờ. Đây là mức giá định trước xác định lệnh mua hoặc bán của một tài sản tại một số điểm trong tương lai. Sau khi giá của công cụ họ đang giao dịch đạt đến một mức độ nhất định, lệnh được thực hiện. Bên cạnh lệnh Dừng mua và Dừng bán, hai lệnh chờ phổ biến khác mà nhà giao dịch đặt là “Giới hạn mua” và “Giới hạn bán”.

Giới hạn mua là mức giá được đặt bởi nhà giao dịch khi họ muốn mua tài sản của họ trong tương lai. Sự khác biệt chính giữa lệnh Dừng mua và Giới hạn mua đó là lệnh Giới hạn mua luôn ám chỉ đến giá được xác định trước mà mức giá này thấp hơn giá thị trường hiện tại, chứ không phải cao hơn. Tương tự với Giới hạn bán, khi nhà giao dịch muốn bán tài sản của mình trong tương lai. Giá được xác định trước cho Giới hạn bán không thấp hơn, mà cao hơn giá thị trường hiện tại của tài sản được đề cập. Nhà giao dịch đặt Giới hạn bán mong đợi rằng giá của tài sản của họ sẽ giảm, thường là sau khi đã phục hồi (tăng lên). Trong trường hợp của Giới hạn mua, nhà giao dịch mong đợi giá tài sản của họ sẽ tăng sau khi chúng đã giảm.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).