Dừng mua và Dừng bán là gì? Trading Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Dừng mua và Dừng bán trong Giao dịch là gì?

Khi giao dịch trên thị trường, mọi người đặt lệnh chờ. Đây là mức giá định trước xác định lệnh mua hoặc bán của một tài sản tại một số điểm trong tương lai. Sau khi giá của công cụ mà họ đang giao dịch đạt đến một mức nhất định, lệnh được thực hiện. Hai trong số các lệnh chờ phổ biến nhất mà nhà giao dịch đặt là lệnh “Dừng mua” và “Dừng bán”.

Lệnh Dừng mua là mức giá được đặt bởi nhà giao dịch khi họ muốn mua tài sản trong tương lai. Ngược lại, lệnh Dừng bán là mức giá được đặt bởi nhà giao dịch khi họ muốn bán tài sản trong tương lai. Theo quy tắc chung, giá được xác định trước cho lệnh Dừng bán luôn thấp hơn giá thị trường hiện tại của tài sản được đề cập. Nhà giao dịch đặt lệnh Dừng bán, mong đợi giá tài sản của họ sẽ giảm. Đương nhiên, điều ngược lại đúng với lệnh Dừng mua, trong đó giá định trước luôn luôn cao hơn giá thị trường hiện tại của tài sản được đề cập. Nhà giao dịch mong muốn giá của tài sản sẽ tiếp tục tăng.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).