Cặp tỷ giá chéo là gì? Forex Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Cặp tỷ giá chéo là gì?

Cặp tỷ giá chéo là nhãn hiệu được gán cho các cặp tỷ giá không bao gồm USD (Đô la Mỹ). Một số trong những Cặp tỷ giá chéo được giao dịch tích cực nhất bao gồm Euro/Yên nhật (EURJPY), Đô la New Zealand/Yên Nhật (NZDJPY), Bảng Anh/Yên Nhật (GBPJPY), Euro/Bảng Anh (EURGBP), Euro/Franc Thụy Sĩ (EURCHF) và Đô la Australia/Yên Nhật (AUDJPY). Giống như tất cả các nhóm cặp tỷ giá, Cặp tỷ giá chéo có chung các đặc tính tương tự xác định và phân biệt chúng với các nhóm khác. Những đặc tính này khiến việc giao dịch chúng rủi ro hơn Cặp tỷ giá chính: chúng kém thanh khoản hơn, biến động hơn và có nhiều khả năng bị thao túng hơn và có mức độ nhảy cảm cao hơn đối với thay đổi đột ngột trong các diễn biến chính trị và tài chính.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).