Biểu đồ Thanh là gì? Technical Analysis

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Biểu đồ Thanh là gì?

Có 3 loại biểu đồ chính mà các nhà giao dịch sử dụng để đọc các thị thường một cách cụ thể để xác định biến động của giá và xác định xu hướng. Loại biểu đồ đầu tiên mà chúng tôi đề cập đến như là một phần trong chuỗi video “Cơ bản về Phân tích Kỹ thuật” của FXTM, là Biểu đồ Thanh. Đây là một kỹ thuật phương tây để phân tích biểu đồ giá, bao gồm một đường thẳng đứng đại diện cho phạm vi giá của khoảng thời gian cụ thể. Khoảng thời gian tùy thuộc vào biểu đồ của bạn - các khoảng thời gian phổ biến nhất là hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Điểm cao nhất trên thanh biểu thị giá cao nhất của tài sản tài chính đang được xem xét, và điểm thấp nhất biểu thị giá thấp nhất. Khoảng cách giữa hai điểm này là khoảng giá. Một “dấu tích” sang bên trái biểu thị giá mở cửa, và một “dấu tích” sang bên phải biểu thị giá đóng cửa. Đường thẳng đứng, cùng với dấu bên trái và bên phải, được gọi là Thanh. Hai thanh liên tiếp đại diện mối quan hệ cụ thể mà nhà giao dịch kỹ thuật nhận ra. Những lợi ích này bao gồm:

  • Ngày tăng – khi giá cao nhất của ngày thứ hai cao hơn giá cao nhất của ngày thứ nhất và giá thấp nhất của ngày thứ hai cao hơn giá thấp nhất của ngày thứ nhất. Nó ngụ ý rằng có nhiều người mua hơn người bán.
  • Ngày giảm – khi giá cao nhất của ngày thứ hai thấp hơn giá cao nhất của ngày thứ nhất và giá thấp nhất của ngày thứ hai thấp hơn giá thấp nhất của ngày thứ nhất. Nó ngụ ý rằng có nhiều người bán hơn người mua.
  • Ngày dao động Trong biên độ – khi giá cao nhất của ngày thứ hai thấp hơn giá cao nhất của ngày thứ nhất và giá thấp nhất của ngày thứ hai cao hơn giá thấp nhất của ngày thứ nhất. Nó ngụ ý rằng có một khoảng dừng, hoặc đó là một khoảng thời gian rất trầm lắng, trên thị trường.
  • Ngày dao động Ngoài biên độ – khi giá cao nhất của ngày thứ hai cao hơn giá cao nhất của ngày thứ nhất và giá thấp nhất của ngày thứ hai thấp hơn giá thấp nhất của ngày thứ nhất. Thông tin này ngụ ý sự rối loạn và biến động trên thị trường.

Tiếp theo là một trong những biểu đồ giá quan trọng và phổ biến nhất, Biểu đồ nến Nhật bản!

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).