Giá trị của Pip là gì? Forex Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Giá trị của Pip là gì?

Cho đến nay, trong chuỗi video này, chúng tôi đã giải thích pip là gì, cách đọc cặp tỷ giá và các loại ‘lô’ khác nhau. Giờ đây, chúng ta cần biết cách tính toán giá trị bằng tiền của một pip. Như một lời nhắc nhở, pip là thước đo sự thay đổi tỷ giá hối đoái của một cặp tỷ giá và tương ứng với chữ số thập phân thứ tư trong cặp tỷ giá như EURUSD, và chữ số thập phân thứ hai trong các cặp dựa trên đồng Yên Nhật. Công thức tính giá trị của 1 pip, mỗi 100.000 đơn vị (hoặc 1 lô) của đồng tiền yết giá, là Số lượng Đồng tiền Yết giá X Pip = Số lượng Đồng tiền Báo giá. Vậy là với ví dụ của cặp tỷ giá EURUSD, công thức được áp dụng sẽ như sau: 1 lô (100.000 EUR) X 0.0001 = 10 USD. Đối với cặp tỷ giá có đồng tiền yết giá là đồng Yên, kết quả khác một chút vì vị trí của pip là khác nhau. Giá trị của 1 pip trong cặp tỷ giá USDJPY là 1 lô (100.000 USD) X 0.01 = 1.000 JPY. Chúng ta hãy cùng xem xét ví dụ thực tế sử dụng giao dịch: nhà giao dịch mua 1,5 lô cặp tỷ giá GBPUSD ở mức 1.3030. Sau khi giá tăng, chẳng hạn lên mức 1.3043, anh ta quyết định đóng vị thế của mình. Lúc này, anh ấy đã tạo ra khoản lãi là 13 pip. Công thức trong trường hợp này như sau: 1,5 lô (150.000 GBP) X 0.0013 = 195 USD tiền lãi!

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).