Chiến lược Giao dịch được dựa trên những gì? Trading Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Chiến lược Giao dịch được dựa trên những gì?

Một hệ thống giao dịch có thể được dựa trên bất kỳ trong số 3 giải pháp giao dịch nào dưới đây:

  • Phân tích Tâm lý
  • Phân tích Cơ bản
  • Phân tích Kỹ thuật

Phân tích tâm lý cố gắng đo lường tâm lý của các nhà giao dịch trên thị trường. Hầu hết các nhà giao dịch cảm tính phụ thuộc vào kinh nghiệm giao dịch lâu dài của họ, hay là “trực giác”. Họ cho rằng họ “cảm nhận được” diễn biến tiếp theo của thị trường. Điều đó có được sau nhiều giờ quan sát màn hình trước bảng giá.  Việc thiếu các quy tắc giao dịch vững chắc khiến cho giải pháp này bị giới hạn chỉ cho các nhà giao dịch rất giàu kinh nghiệm. Nó là một phương pháp rất mạo hiểm, và các nhà giao dịch có khuynh hướng đánh mất kỷ luật với phương pháp này.

Các chuyên gia phân tích cơ bản nghiên cứu các yếu tố kinh tế và môi trường tác động tới giá của công cụ tài chính. Chẳng hạn, một chính sách tiền tệ lãi suất cao có thể có thể khiến giá của đồng tiền tương ứng tăng vọt lên mức cao hơn. Mặt khác, một hệ thống chính trị bất ổn có thể khiến giá của đồng tiền tương ứng sụt giảm. Các chuyên gia phân tích cơ bản quan tâm đến giá trị nội tại của công cụ. Nói cách khác, mức giá mà tại đó công cụ tài chính sẽ được giao dịch. Nếu giá được giao dịch cao hơn giá trị nội tại thì nó được cho là được định giá quá cao. Nếu giá được giao dịch thấp hơn giá trị nội tại thì nó được cho là được định giá quá thấp.

Loại phân tích thứ ba là hệ thống giao dịch dựa trên Phân tích kỹ thuật. Đây là nghiên cứu về hành động thị trường, chủ yếu thông qua biểu đồ giá, để xác định xu hướng tiếp theo sớm nhất có thể. Bản thân phân tích kỹ thuật có thể được tách thành 3 nguyên tắc:

  1. Hành động thị trường không đếm xỉa đến bất kỳ thứ gì - Điều này có nghĩa là mọi thông tin, bao gồm phân tích cơ bản, được phản ánh trên các biểu đồ giá.
  2. Giá biến động theo xu hướng – Có nghĩa là có các xu hướng rõ ràng trên biểu đồ, ngay cả nếu thị trường đôi khi đi ngang và không có xu hướng trong 100% thời gian.
  3. Bản thân lịch sử đều lặp lại - Điều đó có nghĩa là các mô hình biểu đồ thể hiện tốt trong quá khứ, cũng được kỳ vọng sẽ thể hiện tốt trong hiện tại và tương lai.

Giải pháp nào phù hợp cho bạn để sử dụng trong hệ thống giao dịch của mình? Câu trả lời rất đơn giản: giải pháp mà bạn cảm thấy thoải mái nhất!

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).