Đồng tiền Yết giá và Đồng tiền Định giá là gì? Forex Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Cặp tỷ giá là gì?

Trong forex, các đồng tiền được giao dịch theo cặp. Đồng tiền thứ nhất được gọi là đồng tiền yết giá và đồng tiền thứ hai được gọi là đồng tiền định giá. Vậy thì lấy ví dụ cặp tỷ giá EURUSD có nghĩa là đồng tiền yết giá là Euro và đồng tiền định giá là USD. Đồng tiền định giá đôi khi được nhắc đến như là đồng tiền đối ứng.
Cách tốt nhất để hiểu các đồng tiền yết giá và định giá là qua tỷ giá hối đoái. Ví dụ, mức tỷ giá 1.14020 sẽ có nghĩa là 1 đơn vị đồng tiền yết giá có giá trị bằng 1.14020 đơn vị đồng tiền định giá. Vì vậy, trong trường hợp này, để sở hữu 1 EUR, cần có số tiền tương đương là 1.14020 USD. Nói cách khác, đồng tiền thứ nhất trong cặp tỷ giá được báo giá so với đồng tiền thứ hai.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).