Giới hạn Dừng mua là gì? Trading Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Lệnh Giới hạn Dừng mua trong giao dịch Forex là gì?

Vì chúng ta đã biết lệnh Dừng mua và Giới hạn Mua là gì, nên đã đến lúc tìm hiểu lệnh chờ kết hợp cả hai lệnh này. Lệnh này được gọi là “Giới hạn Dừng mua” và tại thời điểm làm video này, nó chỉ sẵn có trên nền tảng MetaTrader 5. Lệnh chờ này cho phép nhà giao dịch chỉ định giá cao hơn Giá Hiện tại của công cụ mà họ đang giao dịch. Trong bối cảnh này, giá được chỉ định ở trên được gọi đơn giản là Giá. Nếu và khi Giá đó được đạt tới, lệnh Giới hạn Mua tự động được đặt ở mức thấp hơn (vì quy tắc vàng trong giao dịch là luôn mua thấp). Mức thấp hơn này được gọi là giá Giới hạn Dừng.

Trong bối cảnh này, lệnh Giới hạn Mua sẽ được đặt chỉ khi giá Bán đạt tới mức Giá. Chúng ta đang đề cập đến giá Bán, tất nhiên, bởi vì chúng ta đang mong muốn mua. Sau khi giá Bán giảm xuống Giá Giới hạn Dừng, lệnh Giới hạn Mua được kích hoạt và vị thế được đóng. Vậy, chẳng hạn, nếu nhà giao dịch mong muốn mua EURUSD và giá hiện tại là 1.3050, anh ấy có thể quyết định đặt Giá là 1.3150 vì anh ấy tin rằng nó sẽ đạt điểm đó. Nhưng, vì anh ấy tin rằng nó sẽ đảo chiều và bắt đầu giảm trở lại, anh ấy đặt lệnh Mua với Giá Giới hạn Dừng là 1.3100.

Giới hạn Dừng mua được sử dụng bởi nhà giao dịch dự đoán rằng biến động giá công cụ của họ sẽ tạm thời giảm xuống trước khi tiếp tục cao hơn. Tiếp theo là bạn đồng hành tự nhiên; lệnh Giới hạn Dừng bán.  

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).