Số dư tức thời của bạn là gì? Forex Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Số dư tức thời của bạn trong Giao dịch Forex là gì?

Trong giao dịch, việc nhà giao dịch bắt đầu bối rối giữa số dư và số dư tức thời của họ là hết sức bình thường. Mặc dù đôi khi chúng có thể phản ánh cùng một khoản tiền, nhưng Số dư và Số dư tức thời đề cập đến hai khoản tiền khác nhau. Số dư tức thời đề cập đến số tiền mà nhà giao dịch có trong tài khoản giao dịch của họ (tức là Số dư của họ) cộng hoặc trừ bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào từ các vị thế mở. Tuy nhiên, nếu nhà giao dịch không có bất kỳ vị thế mở nào, số dư tức thời của họ bằng số dư. Giống như số dư, số dư tức thời của nhà giao dịch nằm trong các nơi khác nhau trên nền tảng giao dịch, tùy thuộc vào việc nhà giao dịch sử dụng nền tảng MT4 hay MT5. Trên Phần mềm đầu cuối Khách hàng MT4, số dư tức thời được hiển thị trong cửa sổ Phần mềm đầu cuối dưới thẻ Giao dịch. Trên MT5, Số dư tức thời có thể được hiển thị trong Hộp công cụ dưới thẻ Giao dịch.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).