Số dư khả dụng là gì? Forex Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Số dư khả dụng trong Giao dịch Forex là gì?

Theo định nghĩa đơn giản nhất, Số dư khả dụng là số tiền trong tài khoản giao dịch sẵn có để giao dịch. Để tính Số dư khả dụng, bạn phải trừ ký quỹ trong các vị thế mở của mình khỏi Số dư tức thời (tức là Số dư của bạn cộng hoặc trừ bất kỳ lãi/lỗ nào từ các vị thế mở). Chẳng hạn, nếu người nào đó có Số dư là 10.000 USD sẽ mua 2 lô EURUSD với tỷ giá hối đoái là 1.20000, anh ấy sẽ cần 240.000 USD (200.000 X 1.2000). Ký quỹ được yêu cầu của anh ấy cho vị thế cụ thể này sẽ là 40.000/50 = 4.800 USD. Bây giờ, hãy giả sử giá của EURUSD giảm xuống 1.19050 sau khi anh ấy tham gia giao dịch. Điều này có nghĩa là anh ấy đã phát sinh thua lỗ là 0.00950 pip (1.20000 – 1.19050), tương đương với 2.280 USD (240.000 USD X 0.00950). Vậy là bằng việc sử dụng công thức Số dư khả dụng, số dư khả dụng của nhà giao dịch trong trường hợp này sẽ là Số dư tức thời (10.000 USD – 2.280 USD) trừ Ký quỹ (4.800 USD) = 2.920 USD.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).