FXTM Invest là gì? FXTM Invest

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

FXTM Invest là gì?

FXTM Invest là chương trình sao chép giao dịch hiện đại, linh hoạt và dễ sử dụng từ FXTM. Nó mang lại cho khách hàng cơ hội đầu tư theo giao dịch của Nhà quản lý Chiến lược phù hợp.

Khách hàng đầu tư theo giao dịch của Nhà quản lý Chiến lược được gọi là Nhà đầu tư. Mọi giao dịch do Nhà quản lý Chiến lược mở sẽ được tự động sao chép vào tài khoản của Nhà đầu tư ở cùng thời điểm và mức giá. Nhà đầu tư có thể chọn rút tiền hoặc đóng Tài khoản Đầu tư bất cứ khi nào họ muốn.

Nhà quản lý Chiến lược thường là những nhà giao dịch có kinh nghiệm và lão luyện, và họ nhận được khoản phí phần trăm được xác định trước cho mọi Nhà đầu tư đầu tư theo họ. Khoản phí này được gọi là “Chia sẻ Lợi nhuận”, đó là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận được tưởng thưởng cho Nhà quản lý Chiến lược vì hiệu suất tích cực của họ trong 30 ngày qua. Đây là cách Nhà quản lý Chiến lược kiếm thêm tiền trên các giao dịch sinh lời của họ. Nếu giao dịch không sinh lời, Chia sẻ Lợi nhuận sẽ không được áp dụng.

FXTM Invest phù hợp cho nhà giao dịch mới bắt đầu, trung cấp và cao cấp. Những người không có kiến ​​thức nâng cao về giao dịch, hoặc không có thời gian giao dịch, là những ứng viên lý tưởng cho Nhà đầu tư. Những người muốn cải thiện kết quả giao dịch hoặc thử sức với các hệ thống giao dịch, quy tắc và kỷ luật cũng hoàn toàn phù hợp. Ngược lại, nếu bạn là nhà giao dịch có kinh nghiệm đang tìm cách để kiếm được nhiều hơn trên các giao dịch thành công của mình – tại sao không trở thành Nhà quản lý Chiến lược?

Truy cập liên kết sau đây để tìm hiểu thêm:

Nhà đầu tư:https://www.forextimeviet.com/investments/fxtm-invest/copy-trading

Nhà quản lý Chiến lược:https://www.forextimeviet.com/investments/fxtm-invest/become-a-strategy-manager

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).