Lệnh gọi Ký quỹ là gì? Forex Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Lệnh gọi Ký quỹ trong giao dịch Forex là gì?

Lệnh gọi Ký quỹ là thông báo cho bạn biết rằng bạn cần phải nạp thêm tiền cho tài khoản giao dịch của mình, hoặc đóng các vị thế lỗ, để giải phóng thêm ký quỹ. Nó được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm cố định được xác định bởi nhà môi giới của bạn và có thể thấy trong Chi tiết về Tài khoản trong tài khoản giao dịch của bạn. Khi thị trường biến động chống lại các vị thế mở của bạn, mức ký quỹ của bạn sẽ giảm. Sau khi ký quỹ giảm xuống tỷ lệ phần trăm của Lệnh gọi Ký quỹ, bạn sẽ nhận được cảnh báo Lệnh gọi Ký quỹ trong Phần mềm đầu cuối của mình. Nói cách khác, Lệnh gọi Ký quỹ cảnh báo cho nhà giao dịch rằng Mức ngưng Giao dịch đang đến gần. Chẳng hạn, nếu nhà giao dịch với Lệnh gọi Ký quỹ đặt ở mức 40% có 5.000 USD làm số dư, nhưng đã phát sinh 3.800 USD thua lỗ, và đã sử dụng hết 1.000 USD Ký quỹ, Mức Ký quỹ của anh ấy sẽ là: (5.000 USD - 3.800 USD) / 1000 X 100 = 120%. Nếu Mức Ký quỹ của anh ấy giảm xuống 80%, anh ấy sẽ chạm mức 40% và nhận được Lệnh gọi Ký quỹ.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).