Pip là gì? Forex Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Pip là gì?

Một điểm giá, hay viết tắt là pip, là thước đo sự thay đổi trong một cặp tỷ giá trên thị trường forex. Từ viết tắt cũng có thể là “percentage in point” (điểm phần trăm) và “price interest point” (điểm tỷ giá). Nó là đơn vị được tiêu chuẩn hóa và là đơn vị đo lường nhỏ nhất mà theo đó báo giá của một đồng tiền có thể thay đổi. Hầu hết các cặp tỷ giá được đo lường tới năm vị trí thập phân. Đối với các cặp tỷ giá như EURUSD, một pip tương ứng với số thập phân thứ tư [EURUSD 1.06712]. Các cặp tỷ giá có đồng tiền yết giá là đồng yên như USDJPY là ngoại lệ, và được đo lường tới ba vị trí thập phân và pip tương ứng với số thập phân thứ hai (USDJPY 114.612).

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).