Mức Bảo vệ trong FXTM Invest là gì? FXTM Invest

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Mức Bảo vệ trong FXTM Invest là gì?

Một trong những tính năng tốt nhất của FXTM Invest là cho phép Nhà đầu tư cơ hội kiểm soát tiền của họ. Cụ thể là, Nhà đầu tư có thể tự mình đặt giới hạn cho khoản đầu tư, như một cách để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ số dư tức thời của họ. Đây được gọi là Mức Bảo vệ.  Nếu số dư tức thời của Tài khoản Đầu tư giảm dưới Mức Bảo vệ, Nhà đầu tư có thể chọn tự động đóng tất cả vị thế mở tại giá thị trường sẵn có tiếp theo. Theo mặc định, mức này được đặt là 50% với hành động “Tạm dừng đầu tư và gửi thông báo qua email”.

Ngoài ra, Nhà đầu tư có thể đóng vị thế mở của mình bằng cách thủ công nếu họ chọn “Gửi thông báo qua email”. Ví dụ, người nào đó ít chịu rủi ro hơn có thể chọn đặt Mức Bảo vệ là 80%. Nếu số dư tức thời giảm dưới 80%, tất cả vị thế mở được đóng tự động hoặc bởi Nhà đầu tư (tùy thuộc vào sở thích của Nhà đầu tư).

Nhà đầu tư cũng có thể đặt lại Mức Bảo vệ tùy thuộc vào số dư tức thời của Tài khoản Đầu tư. Ví dụ, nếu Nhà đầu tư nạp 10.000, anh ấy có thể chọn tự động đặt lại Mức Bảo vệ của mình thành 60% sau khi số dư tức thời trong tài khoản của anh ấy đạt 20.000.  

Điều quan trọng cần lưu ý là Mức Bảo vệ không được đảm bảo trong giờ mở cửa của Điều kiện Thị trường quá mức.

Ghé Thăm chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm:

Nhà đầu tư:https://www.forextimeviet.com/investments/fxtm-invest/copy-trading

Nhà quản lý Chiến lược:https://www.forextimeviet.com/investments/fxtm-invest/become-a-strategy-manager

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).