Hỗ trợ và Kháng cự trong Giao dịch là gì? Technical Analysis

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Hỗ trợ và Kháng cự trong Giao dịch Ngoại hối là gì?

Hỗ trợ và kháng cự là hai trong số những thuật ngữ phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối. Trên biểu đồ giá, hỗ trợ là mức giá biểu thị thời điểm có nhiều người mua hơn người bán. Nói cách khác, cầu đang vượt cung trên thị trường. Tính chất cơ bản của mức hỗ trợ là luôn thấp hơn mức giá hiện tại. Trên biểu đồ giá, kháng cự là mức giá biểu thị thời điểm có nhiều người bán hơn người mua. Tức là, cung đang vượt cầu trên thị trường. Trái ngược với hỗ trợ, mức kháng cự luôn cao hơn mức giá hiện tại. 

Tuy nhiên, khi thị trường đang đi theo xu hướng thì mọi thứ không đơn giản như vậy… 

Ví dụ, trong xu hướng giảm, đáy hình thành mức hỗ trợ, nhưng thực chất cung đang vượt cầu. Do đó, đường hỗ trợ rất dễ bị phá vỡ. Trong xu hướng tăng thì mức kháng cự cũng tương tự như vậy. Các đỉnh liên tiếp hình thành mức kháng cự, nhưng vì cầu vượt cung nên kháng cự dễ bị phá vỡ. Vai trò sẽ đảo ngược trong trường hợp bị phá vỡ: mức kháng cự bị phá vỡ sẽ trở thành mức hỗ trợ và ngược lại. 

Quan trọng là phải nhớ rằng hỗ trợ và kháng cự có liên quan đến mức giá hiện tại. Bất cứ mức nào cao hơn mức giá hiện tại là kháng cự và bất cứ mức nào thấp hơn mức giá hiện tại là hỗ trợ, cho dù đó là một thị trường có xu hướng hay thị trường đi ngang.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).