Phí qua đêm là gì? Forex Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Phí qua đêm trong giao dịch Forex là gì?

Phí qua đêm trong forex đề cập tới tiền lãi mà bạn kiếm được hoặc phải trả cho giao dịch mà bạn mở qua đêm. Có hai loại phí qua đêm: Phí qua đêm cho vị thế mua (được sử dụng để giữ vị thế mua mở qua đêm) và Phí qua đêm cho vị thế bán (được sử dụng để giữ vị thế bán mở qua đêm). Chúng được thể hiện bằng pip trên lô, và thay đổi tùy thuộc vào công cụ tài chính mà bạn đang giao dịch. Tại FXTM, bạn có thể xem mức phí qua đêm là bao nhiêu được áp dụng cho loại công cụ nào trên trang Điều khoản Hợp đồng. Ví dụ, trong trường hợp của EURUSD, Phí qua đêm cho vị thế bán là 0,01 và Phí qua đêm cho vị thế mua là -0,48. Hãy lấy EURUSD làm ví dụ để thể hiện cách thức phí qua đêm hoạt động: nếu nhà giao dịch bán 1 lô tiêu chuẩn của cặp tỷ giá EURUSD vào thứ Năm, và giữ vị thế mở qua đêm, đóng nó vào thứ Sáu, thì Phí qua đêm cho vị thế bán được tính như sau: 100.000 (kích thước của 1 Lô Tiêu chuẩn) x (0,01 x 0.0001 pip) = 0,10 USD. Có nghĩa là anh ấy kiếm được 0,10 USD tiền lãi. Nếu cùng nhà giao dịch mua vào 1 lô tiêu chuẩn của cặp tỷ giá EURUSD vào thứ Năm, và chỉ đóng vị thế của mình vào thứ Ba tiếp theo, thì công thức phí qua đêm cho vị thế mua sẽ là: 100.000 x (-0,48 X 0.0001 pip) = -4,8 USD một đêm. Có nghĩa là anh ấy trả 4,8 USD tiền lãi một đêm. Vì anh ấy giữ vị thế của mình mở trong ba đêm, đó sẽ là khoản lãi tổng cộng là 14,4 USD (-4,8 X 3) mà anh ấy sẽ phải trả.

Bây giờ hãy giả sử rằng vị thế tương tự chỉ đóng vào thứ Năm tiếp theo. Đó sẽ là tuần đầy đủ, có nghĩa là 7 đêm (5 đêm trong tuần + 2 đêm bổ sung cho cuối tuần). Điều này có nghĩa anh ấy sẽ trả 33,6 USD (7 X -4,8) tiền lãi. Điều quan trọng cần nhớ đó là theo quy tắc chung, phí qua đêm cuối tuần (2 đêm) luôn được áp dụng cho bất kỳ vị thế nào được mở vào thứ Tư. Nếu nhà giao dịch bán 1 lô Tiêu chuẩn EURUSD vào thứ Hai, và đóng vị thế của mình vào thứ Năm, về lý thuyết vị thế sẽ được mở chỉ trong 3 đêm, nhưng vào đêm thứ Tư, phí qua đêm cuối tuần sẽ được áp dụng. Điều này sẽ tăng tổng số lên 5 đêm. Trong trường hợp này, nhà giao dịch kiếm được 0,10 USD một đêm (100.000 X 0.000001), vậy anh ấy sẽ kiếm được tổng là 0,50 USD (0,10 USD X 5) cho tổng thời gian vị thế mở của mình.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).