Chốt lãi là gì? Trading Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Lệnh Chốt lãi trong Giao dịch Forex là gì?

Một trong những mức giá được tính toán trước quan trọng nhất được sử dụng bởi nhà giao dịch ngày nay đó là Chốt lãi. Đây là loại lệnh chờ được đặt để đóng vị thế có lời sau khi thị trường đạt tới mức giá chỉ định. Như tên gọi cho thấy, nó cho phép nhà giao dịch đặt mức định trước để chốt bất kỳ khoản lãi nào. Nói cách khác, nó chốt lãi khi nó đóng vị thế. Chốt lãi được viết tắt là (T/P). Chẳng hạn, nhà giao dịch mua vào (nói cách khác, vào vị thế mua) bằng cách tham gia thị trường ở mức 1.2980, hy vọng giá trên đà cao hơn. Anh ấy muốn hưởng lợi từ việc tăng giá, vì vậy anh ấy đặt lệnh Chốt lãi ở mức cao hơn giá vào lệnh, đó là 1.3180. Nếu giá Mua đạt giá Chốt lãi định trước ở mức 1.3180, vị thế được đóng và lãi được chốt.

Tương tự, nếu nhà giao dịch bán ra (vào vị thế bán), hy vọng giá giảm, anh ấy đặt lệnh Chốt lãi ở mức thấp hơn giá vào lệnh vì anh ấy muốn hưởng lợi từ việc giảm giá. Chúng ta hãy giả định nhà giao dịch này đã tham gia thị trường ở cùng mức giá, 1.2980. Trong trường hợp này, anh ấy quyết định đặt lệnh Chốt lãi ở mức 1.2880. Nếu giá Bán đạt giá Chốt lãi định trước, vị thế được đóng và mọi khoản lãi được chốt.

Lệnh Chốt lãi (và/hoặc Cắt lỗ) có thể được đặt trên tài khoản Khớp lệnh Nhanh đồng thời khi tham gia thị trường. Trên tài khoản Khớp lệnh Thị trường, bạn có thể chỉ định lệnh Chốt lãi hoặc Cắt lỗ khi đặt lệnh chờ để tham gia thị trường.

Tiếp theo là lệnh Cắt lỗ, mức giá được tính toán trước quan trọng không kém được sử dụng bởi đa phần nhà giao dịch ngày nay. Hãy tiếp tục theo dõi!

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).