Lệnh Dừng treo là gì? Trading Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Lệnh Dừng treo là gì?

Một công cụ phổ biến khác mà các nhà giao dịch sử dụng là Lệnh Dừng treo. Lệnh Dừng treo được đặt trên một vị thế mở ở khoảng cách xác định từ mức giá hiện tại của công cụ tài chính đang được xem xét. Khoảng cách được đo bằng điểm. Mục đích chính của Lệnh Dừng treo là khóa mọi lợi nhuận tiềm năng. Nếu thị trường tiếp tục biến động theo chiều hướng có lợi, Lệnh Dừng treo cũng vậy, luôn luôn duy trì Mức Cắt lỗ ở khoảng cách điểm được chọn trước từ mức giá hiện tại. Nếu thị trường dừng biến động theo chiều hướng có lợi, Lệnh Dừng treo giữ Mức Cắt lỗ cố định. Nếu thị trường biến động ngược với chiều hướng có lợi, sau cùng nó có thể chạm Mức Cắt lỗ được đặt trước bởi Lệnh Dừng treo. Một khi giá chạm tới mức này, vị thế sẽ được đóng.

Lệnh Dừng treo được thực hiện trên nền tảng một cách trực tiếp, từ Biểu đồ hoặc cửa sổ của Phần mềm đầu cuối, và chứ không phải trên máy chủ giống như Lệnh Cắt lỗ và Lệnh Chốt lãi. Ngay khi lợi nhuận của nhà giao dịch trở nên bằng hoặc lớn hơn khoảng cách đã được chỉ ra, một lệnh tự động sẽ được tạo ra để đặt Lệnh Dừng treo ở khoảng cách ban đầu so với mức giá hiện tại. Để tắt Lệnh Dừng treo, hãy đặt thông số “None” (Không) trong menu điều khiển. Để vô hiệu hóa Lệnh Dừng treo khỏi tất cả các vị thế, hãy đặt thông số “Delete All” (Xóa Tất cả) khỏi menu của bất kỳ lệnh nào.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).