NZDUSD - New Zealand Dollar/US Dollar

NZDUSD - Tỷ giá Trực tiếp

0

Cao: 0

0 %

Thấp: 0

Mua

0

Bán

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

NZDUSD - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 11 14 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -1.39 -1.37 00:15:00 23:55:00 FX Majors -2.75 7
Micro 14 18 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -1.39 -1.37 00:15:00 23:55:00 FX Majors -2.75 7
Advantage 0 4 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -1.39 -1.37 00:15:00 23:55:00 FX Majors -2.75 7
Advantage MT5 0 4 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -1.39 -1.37 00:15:00 23:55:00 FX Majors -2.75 7
Advantage Plus 12 15 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -1.39 -1.37 00:15:00 23:55:00 FX Majors -2.75 7
Advantage Plus MT5 12 16 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -1.39 -1.37 00:15:00 23:55:00 FX Majors -2.75 7
FXTM Standard MT5 0 4 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -1.39 -1.37 00:15:00 23:55:00 FX Majors -2.75 7
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).